کلیدواژه‌ها = رشد
سطح سرمی ویتامین D و عنصر روی در کودکان و نوجوانان 10 تا 19 سال در مشهد

دوره 41، شماره 726، مرداد و شهریور 1402، صفحه 536-542

10.48305/jims.v41.i726.0536

اعظم شفائی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ محمد قدسی؛ مریم شاهی


مقایسه‌ی رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent voiding با کودکان سالم

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 477-485

پارسا یوسفی چایجان؛ فاطمه دره؛ علی احمد گودرزی؛ حسن طاهراحمدی؛ مهدیه نظیری


بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2187-2197

فاطمه صفاری؛ شبنم جلیل‌القدر؛ ندا اسماعیل زاده‌ها؛ کیوان شریعتی نژاد


بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2437-2446

آوات فیضی؛ مهین هاشمی‌پور؛ سیلوا هوسپیان؛ زینب امیرخانی؛ رویا کلیشادی؛ کمال حیدری؛ علی سجادی؛ مسعود امینی