کلیدواژه‌ها = خانواده
نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 131-137

ویکتوریا عمرانی فرد؛ غلامرضا خیرآبادی؛ طیبه مهرابی