کلیدواژه‌ها = تعادل
تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 467-478

فاطمه جلایی؛ عباسعلی پورمومنی؛ محمد تقی کریمی؛ حمزه بهارلویی


تغییرات تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از 4 و 8 هفته ورزش در آب

دوره 31، شماره 256، آذر و دی 1392، صفحه 1628-1639

مهدی کارگرفرد؛ جهانگیر حمیدی تهرانی؛ مریم مهرابی؛ رضا روزبهانی


تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1277-1285

حمید رضا طاهری؛ اکبر پژهان؛ جواد طاهرزاده؛ محمد سید احمدی؛ فهیمه کیوانلو