کلیدواژه‌ها = تطابق
تجربه‌ی زیسته‌ی بیماران بهبود یافته از کووید-19

دوره 41، شماره 719، خرداد و تیر 1402، صفحه 354-363

10.48305/jims.v41.i719.0354

مجتبی حمایت‌خواه؛ محمد محمد خادم الحسینی؛ وحید رحمانیان؛ کرامت‌اله رحمانیان؛ محمد جوکار


سازگاری با یائسگی از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 215-222

10.48305/jims.v41.i713.0207

منصوره خنده‌رو؛ مهرالسادات مهدیزاده؛ نوشین پیمان