کلیدواژه‌ها = بومی‌سازی
بومی‌سازی و روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی انگ اجتماعی مربوط به بحران کووید-19

دوره 41، شماره 711، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 159-165

10.48305/jims.v41.i711.0159

طیبه اکبری؛ مریم سادات شهشهانی؛ جهانگیر مقصودی


راهنمای بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمن

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2442-2457

محمود محمدزاده شبستری؛ رزیتا داودی؛ فروه وکیلیان؛ مریم صالحی؛ هاله قوشخانه‌ئی؛ عباسعلی رفیقدوست؛ علی‌اصغر دادگر؛ فریدون نوحی بزنجانی؛ فریدون میربلوک؛ مجید ملکی؛ گلناز صبوری