کلیدواژه‌ها = درد
مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2026-2032

حسن رزمجو؛ علیرضا پیمان؛ کوروش قارویی؛ سید محمد ابطحی


مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1375-1380

حسن رزمجو؛ ساینا آتشکدی؛ سید محمد علی ابطحی؛ مجتبی اکبری


بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1953-1960

ناصر کاویانی؛ عباس حقیقت؛ سپیده رحمانی


بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1917-1928

حمید حاجی غلام سریزدی؛ شیدا شبانیان؛ میترا جبل عاملی؛ بهرام خرم قهفرخی


بررسی تأثیر سم بوتولینیم در کاهش درد در نورالژی بعد از زونا

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 819-827

محمد Reza عماد؛ مریم عماد؛ پریسا طاهری