کلیدواژه‌ها = بی‌حسی موضعی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش‌های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی‌حس کننده‌ی موضعی بر درد حین انجام تکنیک بی‌حسی نخاعی

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1351-1359

سید جلال هاشمی؛ غلامرضا خلیلی؛ سمانه السادات موسوی


بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1334-1340

حمید سریزدی؛ غلامرضا خلیلی؛ مسعود شهبازی؛ سعید عباسی؛ غلامرضا مهاجری؛ علی حکمت‌نیا


اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 864-869

علی اصیلیان؛ ذبیح اله شاه مرادی؛ ربیع مظلومی