کلیدواژه‌ها = گلوکانتیم
اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی

دوره 38، شماره 571، خرداد و تیر 1399، صفحه 245-251

10.22122/jims.v38i571.12789

محمدجواد یزدان‌پناه؛ نغمه زابلی‌نژاد؛ الهه اندخشیده؛ وحید مشایخی قویونلو؛ امید رجبی


تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی

دوره 38، شماره 563، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 62-66

10.22122/jims.v38i563.12699

سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ بیتا کیافر؛ رضا مرتضایی؛ یحیی شاهرخی


مقایسه‌ی تأثیر تزریق موضعی گلوکانتیم همراه با گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد با تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی در درمان Leishmaniasis جلدی حاد

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1693-1698

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ فریدا غضنفرپور؛ فاطمه سخنوری؛ نازلی انصاری؛ آسیه حیدری؛ مهرداد مهام


بررسی مقایسه‌ای تأثیر میلتفوسین و گلوکانتیم موضعی در درمان لیشمانیوز جلدی

دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2257-2263

علی اصیلیان؛ شقایق عمرانی؛ محمد علی نیلفروش‌زاده


اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3080-3086

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ ناصر توکلی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ فرود شهبازی


مقایسه‌ی اثر محلول TCA و گرما درمانی توسط دستگاه رادیو فرکوئنسی با تزریق موضعی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1796-1804

محمد علی نیلفروش‌زاده؛ فرحناز فاطمی ‌نائینی؛ نرگس ستار؛ الهه هفت برادران


مقایسه‌ی اثر بخشی تزریق داخل ضایعه‌ای گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی با مزوتراپی و درمان با روش معمول

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 870-878

ذبیح اله شاهمرادی؛ منصور نصیری کاشانی؛ شاداب فلاح تفتی