کلیدواژه‌ها = رضایت‌مندی
عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 409-417

لیلا منظوری؛ پژمان عقدک؛ شهربانو نعمت‌اللهی؛ اشرف منصوری؛ اقدس آقاباباییان؛ صدیقه دهقان نصیری


مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 909-914

کبری نصراللهی؛ حسین عطارزاده؛ امین مسجدی؛ کیوان جناب؛ مروارید کاوش