کلیدواژه‌ها = سل ریوی
ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت

دوره 33، شماره 332، خرداد و تیر 1394، صفحه 596-603

سلمان خزایی؛ قدرت‎اله روشنایی؛ زهرا کوسه‌لو؛ علی ظهیری؛ عبداله محمدیان هفشجانی؛ حمید صالحی‌نیا


بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 792-799

علی‌اصغر فرازی؛ معصومه صوفیان؛ منصوره جباری اصل؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح‌اله کشاورز


بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1056-1061

بهروز عطایی؛ آتوسا ادیبی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ پریسا فرزانه فر؛ نازیلا کسائیان