کلیدواژه‌ها = پاپ اسمیر
تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم در تصاویر پاپ اسمیر با استفاده از ویژگی‌های بافتی و هندسی

دوره 38، شماره 583، مرداد و شهریور 1399، صفحه 489-493

10.22122/jims.v38i583.12598

حمید حسین‌آبادی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ اردشیر طالبی؛ محمدرضا مومن‌زاده؛ علیرضا ورد


تشخیص کاندیدیازیس واژینال با استفاده از استخراج اتوماتیک قارچ کاندیدا در تصاویر مربوط به نمونه‌‌های پاپ اسمیر

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1659-1667

محمدرضا مؤمن‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی


بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1207-1213

بابک ایزدی؛ صدیقه خزاعی؛ سید قاسم میربهاری