کلیدواژه‌ها = بیضه
ارتباط بیان فاکتور رونویسی POU5F1 با افزایش سن به عنوان یک عامل اپی‌ژنتیکی

دوره 41، شماره 741، آذر و دی 1402، صفحه 965-970

10.48305/jims.v41.i741.0965

مهدی مهدی نژاد روشن؛ پردیس ارجمند؛ حسین عزیزی


تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری

دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517

10.22122/jims.v39i633.14153

بهرام بی‌باک؛ حسن پاهنگ؛ منوچهر تیموری؛ مهران وطنچیان یزدی


اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 886-892

10.22122/jims.v38i602.13052

مژگان باقریان؛ اکبر کریمی؛ حسین صلواتی؛ علی اصغر پیله‌وریان؛ مریم عزیزی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر مرفین به تنهایی و همراه با نالوکسان بر ریخت‌شناسی بیضه در موش صحرایی

دوره 37، شماره 538، مهر و آبان 1398، صفحه 924-930

10.22122/jims.v37i538.11969

تهمینه پیروی؛ ماکان آهنربای؛ آناهیتا فتحی آذربایجانی؛ محمد مرام؛ مجتبی کریمی‌پور؛ مرضیه ابراهیمی


ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2407-2416

سید مرتضی جوادی‌راد؛ زهره حجتی؛ کامران قائدی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ بهزاد عباسی


بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1871-1877

سیما صباغ؛ مهناز آذرنیا؛ مژگان مختاری؛ مهسا رستمی؛ لیلا دهقانی


اثرات مصرف کافئین طی دوره‌ی شیردهی بر تکامل پس از تولد بیضه‌ی نوزادان موش‌های صحرایی نژاد ویستار

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1223-1231

مهران درست قول؛ احمد علی معاضدی؛ پروانه نورائی