کلیدواژه‌ها = PCR
بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده‌ی B

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1392-1404

زهرا خلیلی بروجنی؛ داریوش عابدی؛ مهدی عباسیان؛ محمدرضا مفید


شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2806-2818

حسین فاضلی؛ رضا اکبری؛ شراره مقیم؛ اسداله اسدیان؛ جمال فقیهی نیا؛ حسین صانعیان؛ تهمینه نریمانی


مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1676-1683

محمد رضا عربستانی؛ حسین فاضلی؛ محمود جدی تهرانی؛ فاضل شکری