کلیدواژه‌ها = عفونت ادراری
بررسی معیارهای ارزش تشخیصی لاکتوفرین ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان

دوره 36، شماره 465، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 8-13

10.22122/jims.v36i465.9182

علیرضا مریخی؛ زهرا پارساپور


بررسی شیوع ژن CTX-M در سویه‌های Escherichia coli جدا شده از عفونت ادراری در دو گروه از بیماران سرپایی و بستری شهر اصفهان

دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394، صفحه 2019-2025

مهدی مباشری‌زاده؛ سید کاظم بیدکی؛ سینا مباشری‌زاده


عوامل مرتبط با عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی طول کشیده‌، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان (NICU)

دوره 33، شماره 348، مهر و آبان 1394، صفحه 1403-1411

سامان حسینی؛ رستم جلالی؛ رویا حسینی؛ نسیم مسرور؛ ادریس عبدی‌فرد؛ مهرداد ملکی جاماسبی؛ عباس آقائی


فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1759-1764

محمدهادی رفیعی؛ حمیدرضا آقائی