کلیدواژه‌ها = بیماری‌های التهابی روده
اثر کروسین بر بیماری‌های التهابی روده

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1640-1647

نسترن رضائی؛ امیر آوان؛ سید مهدی حسنیان مهر؛ مجید خزاعی


اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسش‌نامه بیماری‌های التهابی روده- فرم کوتاه (9 IBDQ-) در بیماران ایرانی

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1850-1859

علی غلامرضایی؛ سعید حقدانی؛ حمید رضا شمشکی؛ حمید توکلی؛ محمد حسن امامی