کلیدواژه‌ها = سرطان مری
ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 764-768

10.22122/jims.v38i595.12630

مهسا خدادوستان؛ محمد مهدی فلاحتیان


بررسی بیان ژن TOX3 در بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 971-977

ثریا احمدی بلوطکی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ لیلا روحی؛ علی اکبر شایسته


تأثیر استراتژی‌ها و عوامل کمورادیوتراپی بر بقای پنج ساله‌ی بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 982-990

سید کاظم میری‌نژاد؛ محمد حسین صومی؛ فرشاد سیدنژاد؛ امیر قاسمی جنگجو؛ مرتضی قوجازاده؛ محمد محمدزاده؛ علیرضا ناصری؛ بهنام نصیری؛ شهناز نقاشی


ازوفاژکتومی بدون پیلوروپلاستی یا پیلورومیوتومی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 262-272

نوین نیک بخش؛ رضا هاشمی؛ عسکری نورباران


میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 20-27

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ سعید عباسی؛ ندا مقاره عابد؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ محمد عیدی