کلیدواژه‌ها = میوپی
نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1081-1086

حسن رزمجو؛ کبری نصرالهی؛ عرفان محمداسماعیل


مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 157-164

سید محمد قریشی؛ کبری نصراللهی؛ امین مسجدی؛ علیرضا زندی؛ امین‌حسین رهگذر


تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-55

حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ امین مسجدی؛ محمدساری محمدلی