کلیدواژه‌ها = کم خونی
تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 517-523

10.48305/jims.v40.i679.0517

بهاره بصیرپور؛ فهام خامسی‌پور؛ مصطفی قنادیان؛ زهرا غیور نجف آبادی؛ سیدحسین حجازی


کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 304-311

نسترن ایزدی مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ محمدرضا پورنیا