کلیدواژه‌ها = PCR-RFLP
تشخیص انگل لیشمانیا در بیماران توسط کشت NNN و PCR-RFLP

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2613-2619

نوشین ‌هاشمی؛ میترا ‌هاشمی؛ گیلدا اسلامی؛ لیلا شیرانی بید آبادی؛ سیدحسین حجازی


شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2413-2426

محمد قهری؛ سید حسین میرهندی؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ صدیقه بیرقی


شناسایی گونه‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی در شهر کاشان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2230-2237

رسول محمدی؛ مهدی ناظری؛ الهه مصداقی‌نیا؛ سید حسین میرهندی


بررسی ژن pncA با استفاده از روش‌های PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مایکوباکتریوم بوویس از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1532-1541

محمد رضا اله یار ترکمن؛ فاطمه مریم شیخ‌الاسلامی؛ پریسا فرنیا؛ محمد حسن شاه حسینی؛ محدثه مظفری؛ مهدی شمسی؛ محمد رضا مسجدی؛ علی اکبر ولایتی


شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند


فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 376-385

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ محمد قهری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی زند؛ محمد تقی هدایتی