کلیدواژه‌ها = آستیگماتیسم
بررسی آستیگماتیسم قرنیه‌ی قدامی، خلفی و کل در افراد طبیعی

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1382-1388

رضا درخشان؛ محمد قاسمی برومند؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبائی؛ محدثه محمدی نیا


اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 353-361

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ لیلا رضائی؛ هوشنگ احمدیان؛ کبری نصراللهی؛ محمد رضا اخلاقی؛ حمید فشارکی؛ آزاده کرمی