کلیدواژه‌ها = موش سوری
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی دارچین بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش سوری

دوره 32، شماره 299، مهر و آبان 1393، صفحه 1388-1395

سبا قادرخانی؛ محمد رامان مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ راشد محمدی؛ امین رستمی؛ پیام خماند؛ کامبیز حسن‌زاده


نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 505-517

مرتضی پیری؛ محمد ناصحی؛ مژگان عبدالهیان؛ مریم السادات شاهین؛ محمد رضا زرین دست