کلیدواژه‌ها = کبد چرب
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل سیلی‌مارین بر آنزیم‌های کبدی در Ratهای نر مدل کبد چرب

دوره 38، شماره 606، بهمن و اسفند 1399، صفحه 989-995

10.22122/jims.v38i606.13642

مینو دادبان شهامت؛ مسعود شکی؛ سیده زلیخا هاشمی چاشمی


اختلال آنزیم‌های کبد در کارگران پالایشگاه قطران اصفهان

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 606-514

حمید توکلی؛ زهرا قائم مقامی؛ محمد حسن امامی؛ پیمان ادیبی؛ حمید گله داری؛ مهشید حقیقی؛ علی غلامرضایی