کلیدواژه‌ها = کارآزمایی بالینی
اثربخشی افزودن مداخلات درمان جنسی PLISSIT به داروی بوپروپیون بر اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397، صفحه 814-822

10.22122/jims.v36i488.10298

کورش شیرانی؛ مهرداد صالحی؛ میترا ملایی‌نژاد؛ معصومه صفایی؛ بهزاد مهکی


نقش سلول‌های دندریتیک تحمل‌زا در درمان بیماری‌های خودایمن

دوره 35، شماره 464، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1980-1992

10.22122/jims.v35i464.8867

مریم شهیدی؛ سید محمود هاشمی؛ داور امانی؛ کاوه بقایی


کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 657-664

سید محمد قریشی؛ آسیه فروتنی؛ علیرضا زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی