کلیدواژه‌ها = اثربخشی
ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز

دوره 33، شماره 336، خرداد و تیر 1394، صفحه 813-825

محمد مرادی جو؛ حسام قیاسوند؛ سید منصور رایگانی؛ سحر محبت بهار؛ بیتاسادات زگردی؛ حمید رواقی


ایمنی و اثربخشی داروی Ciclesonide در مقایسه با داروهای Fluticasone، Budesonide و Beclomethasone برای درمان بیماری آسم پایدار در ایران (مرور جامع مطالعات)

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 342-358

زهرا زالی؛ علی اکبری ساری؛ بهاره یزدی‌زاده؛ علیرضا حسینی؛ سید احمد طباطبایی


میانگین مصرف داروها قبل و بعد از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شهرستان اصفهان

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2403-2411

رضا خدیوی؛ امین یاراحمدی؛ رضوان اسلامیه؛ محبوبه خسروی نژاد


ارزیابی سریع فناوری سلامت تأسیس بیمارستان توان‌بخشی: مطالعه‌ی مروری

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 712-726

شیلا دعایی؛ محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش


اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 773-779

محمد عارفی؛ فخرالدین تقدسی‌نژاد؛ خسرو صادق نیت حقیقی؛ پیمان سلامتی؛ فاضل گودرز؛ الهام سعدیانی