کلیدواژه‌ها = زایمان زودرس
بررسی مقایسه‌ای سطح خونی سرب در زنان باردار Term و زودرس مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 98-1397

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 529-534

10.22122/jims.v37i527.11516

مینو موحدی؛ الهه زارعان؛ زینب باقری؛ محمدجواد صادق؛ میلاد سعیدی


ارزیابی سندرم پای بی‌قرار در پره‌اکلامپسی و ارتباط آن با زایمان زودرس

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 787-793

10.22122/jims.v36i487.10261

فردوس محرابیان؛ امیر حسین مرتاضی؛ بابک امرا؛ فروغ سلطانی نژاد


بررسی تأثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1185-1191

بهزاد برکتین؛ امیرمحمد آرمانیان؛ مریم فرقدانی؛ علی صفائی؛ آرمین‌دخت شاه‌ثنایی؛ سمیرا سرائیان


بررسی ارزش پیشگویی‌کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1239-1246

سمانه ثابت بیرجندی؛ حمید صالحی‌نیا


بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2508-2512

الهه زارعان؛ اکرم جلالوند؛ سید احسان طوسی؛ مهدی سجادی


بررسی سطح سرمی ترومبین-آنتی‌ترومبین III در زایمان زودرس مادران باردار

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2101-2107

مینو موحدی؛ مهدیه صارمی


تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری

دوره 29، شماره 145، مرداد و شهریور 1390، صفحه 855-860

بهروز فدائی؛ مینو موحدی؛ مجتبی اکبری؛ مژده قاسمی؛ اکرم جلالوند