کلیدواژه‌ها = فعالیت فیزیکی
مقایسه‌ی دریافت غذایی و تبعیت از شاخص غذایی سالم بین زنان پره منوپوز، منوپوز و بعد از منوپوز

دوره 41، شماره 717، خرداد و تیر 1402، صفحه 306-318

10.48305/jims.v41.i717.0306

لیلا مرادی؛ سید جلال هاشمی؛ فردوس زمان؛ میثم عالی پور؛ زهرا فرهنگیان؛ مریم شریف زاده


ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری

دوره 38، شماره 584، مرداد و شهریور 1399، صفحه 512-520

10.22122/jims.v38i584.12628

معصومه گودرزی خویگانی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ محمدحسین باقیانی مقدم؛ آزاده نجارزاده؛ فرحناز مردانیان؛ آوات فیضی؛ مینا جوزی


بررسی ارتباط میزان فعالیت فیزیکی و اختلالات خواب در دانشجویان غیر پزشکی

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1101-1106

نسیم نمیرانیان؛ غزال حسن‌پور؛ وحید سیدمعلمی؛ محمود وکیلی


بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی با مشکلات سلامتی بیان شده توسط خود، در بین دختران نوجوان مدارس شهر اصفهان

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 878-884

زهرا دانا سیادت؛ فرشته تقوایی؛ فریبا فتح اللهی


وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 939-946

سید رضا اسحاقی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ مریم ملت اردکانی