کلیدواژه‌ها = اندانسترون
بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 372-378

10.22122/jims.v36i475.9813

خسرو‌ نقیبی؛ مهرنوش دودانگه؛ سید تقی هاشمی؛ داریوش مرادی فارسانی


بررسی مقایسه‌ای اثر دگزامتازون، اندانسترون و کتامین وریدی در پیش‌گیری از لرز پس از عمل جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 310-317

آناهیتا هیرمن‌پور؛ ریحانک طلاکوب؛ ندا محمد صالحی؛ معصومه تقیان


مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 505-514

حمیدرضا بهمنی؛ سید ابراهیم صادقی؛ لادن حسینی پناه