کلیدواژه‌ها = ایمنی
ارزیابی درون‌تن ایمنی فیوژن پروتئین DT386-BR2 به عنوان یک کاندیدای دارویی ضد سرطان در مدل موشی

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 655-661

فاطمه شفیعی؛ راضیه انتشاری؛ محمد ربانی؛ علی جهانیان نجف آبادی


ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز

دوره 33، شماره 336، خرداد و تیر 1394، صفحه 813-825

محمد مرادی جو؛ حسام قیاسوند؛ سید منصور رایگانی؛ سحر محبت بهار؛ بیتاسادات زگردی؛ حمید رواقی


ایمنی و اثربخشی داروی Ciclesonide در مقایسه با داروهای Fluticasone، Budesonide و Beclomethasone برای درمان بیماری آسم پایدار در ایران (مرور جامع مطالعات)

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 342-358

زهرا زالی؛ علی اکبری ساری؛ بهاره یزدی‌زاده؛ علیرضا حسینی؛ سید احمد طباطبایی


مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1120-1136

فاطمه هادیزاده؛ شهناز رضوی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ پیمان ادیبی