کلیدواژه‌ها = Staphylococcus aureus
سنجش میزان بیان ژن‌های mecA و blaZ در سویه‌های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی‌سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن‌ها

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1062-1067

حامد طهماسبی؛ بهروز زینی؛ ساناز ده‌باشی؛ حمید معتمدی؛ مهسا وفایی‌فر؛ فریبا کرامت؛ محمد رضا عربستانی


بررسی اثر دود حاصل از عصاره‌ی مستقیم عنبرنسارا بر باکتری‌های گرم مثبت Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis

دوره 34، شماره 406، آذر و دی 1395، صفحه 1351-1355

اردشیر طالبی؛ ابراهیم حریق؛ الناز دهدشتیان؛ فرزانه امینی؛ مرضیه مشکات


شیوع ژن لکوسیدین پنتون ولنتین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2217-2225

سید اصغر هوایی؛ مریم احمدپور؛ فرخنده پورسینا؛ میثم روزبهانی؛ بهناز اسدبیگی


بررسی میزان فراوانی استافیلوکوکوس‏های اورئوس جدا شده از سواب بینی کودکان مهدهای کودک اصفهان

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1690-1697

حمید رحیمی؛ مژگان لقمانی؛ پریسا شعاعی؛ رامین دیباج؛ بهروز عطایی؛ عباس داعی ناصر؛ حسن شجاعی


مقایسه‌ی روش‌های اگزاسیلین آگار دایلوشن و دیسک دیفیوژن سفوکسیتین با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس ارئوس

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 466-474

سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ مجتبی شاهین؛ امیر عظیمیان؛ فهیمه قنبری؛ داریوش شکری؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه‌سادات حسینی


بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 364-371

فرزین خوروش؛ سعید عباسی؛ نرگس خمارباقی؛ داریوش شکری؛ محمد رضا آخوند؛ سودابه رستمی