کلیدواژه‌ها = Foxp3
مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 457-466

سرینه شاجانیان؛ مرجان قراگوزلو؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ میترا رفیعی


مقایسه‌ی فراوانی ژنوتیپ Foxp3 در زنان با سقط مکرر خود به خود و افراد شاهد

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1141-1148

نرجس عباسی‌راد؛ حسین‌ هادی ندوشن؛ گیلدا اسلامی؛ سید علی میرغنی‌زاده


بررسی سلول‌های CD4+Foxp3+Treg و CD8+Foxp3+Treg در مبتلایان به آرتریت روماتویید

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1412-1419

مهتاب تاپاک؛ علیرضا عندلیب؛ پیمان متقی؛ شادی بابازاده؛ عباس رضایی؛ منصور ثالثی