کلیدواژه‌ها = دیسک دیفیوژن
ارزیابی حساسیت گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از برفک دهانی مبتلایان به ایدز نسبت به داروی فلوکونازول با استفاده از دو روش مایکرودایلوشن

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1583-1592

مجتبی تقی‌زاده ارمکی؛ احسان فرح‌بخش؛ محمد حسین یادگاری؛ معصومه رجبی بذل؛ فرزاد کتیرایی