کلیدواژه‌ها = پوکی استخوان
بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2271-2278

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ قاسم عاصی؛ امیرحسین سلامت


اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان

دوره 33، شماره 334، خرداد و تیر 1394، صفحه 703-713

رویا لاری؛ سیما جهانبخشی؛ الهه محمدی؛ علی میرشاهی؛ ناصر مهدوی شهری؛ علی مقیمی


بررسی اثربخشی بالینی داروی زولدرونیک اسید در پیشگیری و درمان پوکی استخوان دوران بعد از یائسگی زنان در مقایسه با داروهای رایج

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2104-2123

فاطمه رستمی گل‌محمدی؛ علی اکبری ساری؛ شکوفه نیک‌فر؛ مهناز عباسی؛ بتول احمدی؛ علی کاظمی کریانی