کلیدواژه‌ها = آب انگور قرمز
ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2383-2390

زهرا سیاهمرد؛ حجتاله علائی؛ پرهام رئیسی؛ علی اصغر پیله وریان


مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1908-1917

فاطمه اشراقی جزی؛ حجت‌اله علائی؛ حمید عزیزی ملک‌آبادی؛ علی اصغر پیله‌وریان؛ مهین غروی نائینی؛ محمد صالح احمدی؛ عماد شاه منصوری؛ زهرا سیاهمرد