کلیدواژه‌ها = متفورمین
سطح لاکتات سرم و سایر عوامل در مسمومیت با داروی متفورمین: گزارش بیماران

دوره 41، شماره 747، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1108-1104

10.48305/jims.v41.i747.1104

حوروش فرجی دانا؛ مارال رمضانی؛ اکرم رضوی زاده؛ میترا رحیمی


اثرات داروی متفورمین در بیماران دیابتی مبتلا به عفونت همزمان کووید-19: یک مطالعه‌ی مروری

دوره 40، شماره 702، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1096-1102

10.48305/jims.v40.i702.1096

ایوب شکوفامنش؛ حمید نصری؛ محمدرضا خسروی فارسانی


بررسی سمیت سلولی ترکیب متفورمین با دوسه‌تاکسل و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول‌های سرطان معده

دوره 38، شماره 567، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 139-146

10.22122/jims.v38i567.12384

مریم مریم فاتحی اقدم؛ نوروز نجف‌زاده؛ محمد قاسم گل‌محمدی


اثرات حفاظت کلیوی متفورمین

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1832-1837

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری


مقایسه‌ی اثر متفورمین و پیوگلی‌تازون در کاهش سطح مقاومت به انسولین در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2842-2848

امیر ضیایی؛ زهره یزدی؛ عاطفه عابدینی؛ همایون شیخ الاسلامی؛ امیر جوادی