کلیدواژه‌ها = سالک
دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه‌ای

دوره 37، شماره 559، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1436-1439

10.22122/jims.v37i559.12597

رضا مرتضایی؛ ریحانه آرین؛ سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو


تهیه‌ی فرم ژل ماسک گلوکانتیم و ارزیابی اثرات بالینی آن در انسان

دوره 31، شماره 231، خرداد و تیر 1392، صفحه 389-399

سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد علی شا طالبی؛ احمد موحدیان عطار؛ حسین حجازی؛ امین متقی‌نژاد؛ رضا فدایی؛ جواد رمضان‌پور؛ پرستو زرین ضمیر


بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 1962-2970

صدیقه صابری؛ احمد رضا زمانی؛ ندا معتمدی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ عزت الله رحیمی؛ سید حسین حجازی