کلیدواژه‌ها = متوتروکسات
بررسی مقایسه‌ای درمان تک دوز و چند دوز متوتروکسات در تغییرات سطح BHCG در حاملگی خارج رحمی در زنان

دوره 32، شماره 292، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1054-1060

طراوت فاخری؛ انیس‌الدوله‌ نانکلی؛ هاله شهلازاده؛ مینا عطایی؛ مینا نیاکان شهری


بررسی اثر ژل موضعی 1 درصد متوتروکسات در درمان پسوریازیس

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3087-3092

گیتا فقیهی؛ تقی قفقازی؛ محمدعلی نیلفروش زاده