کلیدواژه‌ها = داربست
تهیه‌ی داربست نانوالیاف فیبرین/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی جهت کاربرد در مهندسی بافت

دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395، صفحه 737-744

علی والیانی؛ علی صمدی؛ بتول هاشمی بنی؛ محمد رفیعی‌نیا


ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به‌عنوان ابزار کشت سه ‌بعدی سلول‌های شبه استخوانی

دوره 33، شماره 342، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1107-1119

شاهین روحی؛ محمد رفیعی‌نیا؛ حسین صالحی؛ الهه پورعزیزی


بررسی اثر رادیولوژیکی داربست بیوگلس ژلاتینی بر ترمیم نقص استخوان جمجمه در مدل حیوانی سگ

دوره 31، شماره 231، خرداد و تیر 1392، صفحه 416-423

سید محمد حسینی پناه؛ مریم بهرامی‌پور؛ محمد نورانی


بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3221-3231

محسن رادمهر؛ سعید کرباسی؛ مرتضی صادقی؛ سعید نوری خراسانی؛ عباس سعادت