کلیدواژه‌ها = الکتروپوریشن
بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 955-969

کریم قاضی‌خانلو ثانی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ لیلا آقاقزوینی؛ حبیب اله محمودزاده


افزایش سمیت سلولی نانوذرات نقره با اعمال پالس‌های الکتریکی

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 901-910

ساجده یادگاری دهکردی؛ حمیدرضا صادقی؛ ثمانه سودمند؛ فاطمه همایی شاندیز؛ آمنه سازگارنیا


الکتروکموتراپی در درمان تومورها

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 180-189

علی اصیلیان؛ ایمان مؤمنی؛ اکرم بصیری