کلیدواژه‌ها = مرفین
بررسی مقایسه‌ای تأثیر مرفین به تنهایی و همراه با نالوکسان بر ریخت‌شناسی بیضه در موش صحرایی

دوره 37، شماره 538، مهر و آبان 1398، صفحه 924-930

10.22122/jims.v37i538.11969

تهمینه پیروی؛ ماکان آهنربای؛ آناهیتا فتحی آذربایجانی؛ محمد مرام؛ مجتبی کریمی‌پور؛ مرضیه ابراهیمی


تأثیر تمرین هوازی بر میزان رهاسازی دوپامین در ناحیه‌ی خاکستری دور قناتی متعاقب مصرف مرفین

دوره 36، شماره 485، مرداد و شهریور 1397، صفحه 717-722

10.22122/jims.v36i485.10299

صفورا علیزاده؛ مهدی کارگرفرد؛ حجت‌اله علایی


ارزیابی اثرات تحریک و تخریب قشر جلوی پیشانی میانی (Medial Prefrontal Cortex) بر ایجاد اعتیاد به مرفین

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 456-465

پریسا دانش مطلق؛ مریم کچویی؛ آزاده نورمحمدی؛ سپیده فلاحی؛ حجت اله علایی