کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل نقش نوع زایمان بر مشکلات جسمانی نوزاد پس از تولد

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2059-2076

پروین بهادران؛ سعیده صفری؛ حمیدرضا عریضی؛ ایوب کمالی


ارزیابی توزیع دریافت معمول مواد مغذی و تخمین شیوع کمبود و اضافه‌ی دریافت آن‌ها در جمعیت عمومی بالای ۴۰ سال نواحی مرکزی ایران: کاربرد روش NCI

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 954-972

زهرا حیدری؛ لیلا آزادبخت؛ آوات فیضی؛ نضال صراف‌زادگان؛ نوشین محمدی‌فرد


تأثیر دیورتیکول پری‌آمپولر بر میزان موفقیت تکنیکی کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک: مرور نظام‌مند و فراتحلیل

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 973-983

محمد حسین صومی؛ مرتضی قوجازاده؛ مسعود شیرمحمدی؛ مسعود باقری؛ فرهاد شکرانه