کلیدواژه‌ها = فرمالدئید
مقایسه‌ی عملکرد کبدی و کلیوی در پرسنل اتاق عمل و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر یزد

دوره 41، شماره 736، مهر و آبان 1402، صفحه 817-823

10.48305/jims.v41.i736.0817

مرضیه بهارلویی؛ فاطمه کارگر شورکی؛ روح الله فلاح مدواری؛ محمدعلی قوه ندوشن


بررسی اثر محافظتی منگنز بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش‌های تیمارشده با فرمالین

دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1018-1032

شیوا تاج‌الدینی؛ سهیلا ابراهیمی؛ پیمانه شیرین بیان؛ مهرداد بختیاری؛ بابک بهنام؛ محمدتقی جغتایی؛ مرتضی کروجی