کلیدواژه‌ها = سرطان رکتوم
مقایسه‌ی دزیمتری پرتودرمانی سرطان رکتوم در دو موقعیت طاقباز و دمر

دوره 41، شماره 716، خرداد و تیر 1402، صفحه 270-276

10.48305/jims.v41.i716.0270

سمیرا هادی نژاد؛ محمدباقر توکلی؛ علی اخوان؛ ایرج عابدی


بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان

دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392، صفحه 1194-1207

بهنام صانعی؛ محسن محمودیه؛ محسن کلاهدوزان؛ علی مهرابی کوشکی؛ فربد فراست