کلیدواژه‌ها = معنویت
ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی

دوره 38، شماره 598، آذر و دی 1399، صفحه 811-817

10.22122/jims.v38i598.13219

زینب حقدوست؛ محمدرضا مبین؛ سعید امیدی


مروری بر شاخص‌های سلامت روان در مطالعات داخلی

دوره 36، شماره 470، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 209-215

10.22122/jims.v36i470.9167

فرزانه قاسمی؛ امراله ابراهیمی؛ راحله سموعی


تأثیر مداخله‌ی معنوی گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 32، شماره 320 ویژه نامه (طب مکمل)، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2454-2463

مهدی احمدی فراز؛ نگار رییسی دهکردی؛ روح‌اله موسوی‌زاده؛ سلیمان قادری