کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی Monte Carlo
کارایی محافظ‌های نانویی غیر سربی پایه‌ی سیلیکونی جهت حفاظت پرتوی از بیماران در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی توسط شبیه‌سازی Monte Carlo

دوره 39، شماره 649، بهمن و اسفند 1400، صفحه 860-866

10.22122/jims.v39i649.14574

سیف‌اله اسدپور مقدم؛ رضا ملک زاده؛ سهیلا رفاهی؛ پریناز محنتی؛ احمد شانئی


تعیین مدل محاسباتی تابش Skyshine به روش شبیه‌سازی Monte Carlo برای پیش‌بینی دز در نواحی مجاور مراکز پرتو‌درمانی

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 545-550

مینا ملک‌پور؛ پروانه شکرانی؛ علیرضا عموحیدری


بررسی تأثیر مشخصات فیزیکی ایمپلانت‌های ستون مهره‌ای بر توزیع دوز نخاع

دوره 31، شماره 262، آذر و دی 1392، صفحه 1919-1931

مرجان علی‌نژاد؛ پروانه شکرانی؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم عطارد