کلیدواژه‌ها = کمبود فاکتور
بررسی ارتباط پلی مورفیسم G5/G4 ژن 1-PAI با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 31، شماره 263، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1985-1993

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ عباس قوطاسلو؛ میثم کشیری؛ حسنیه حسینی؛ مریم‌سادات حسینی