کلیدواژه‌ها = نفروتوکسیسیتی
تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2316-2320

مرضیه کافشانی؛ شبنم حاجیان؛ محمود رفیعیان کوپایی


بررسی اثر پروفیلاکسی و درمانی ال- آرژنین در پیش‌گیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس‌پلاتین در رت: نقش تفاوت جنسیت

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 932-944

معظمه میمندی‌نیا؛ رویا امیری؛ فاطمه اشراقی جزی؛ اردشیر طالبی؛ مهدی نعمت‌بخش


سمیت عصاره‌ی آبی- الکلی کلپوره (Teucrium polium) بر کلیه‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 938-946

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی


اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2412-2422

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی