کلیدواژه‌ها = خطای پزشکی
عوامل مؤثر در نتیجه‌ی حکم صادره در پرونده‌های شکایت از قصور پزشکان

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1783-1795

مهرنگ هدایتی؛ ماندانا نژادنیک؛ مهرداد ستاره


بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1542-1553

خسرو نقیبی؛ کامران منتظری؛ سید سلمان خلیفه سلطانی