کلیدواژه‌ها = پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی
بررسی پلی‌مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 10 (-819C/T) در بیماران با عفونت مزمن هپاتیت B

دوره 35، شماره 461، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1852-1858

10.22122/jims.v35i461.8934

فرزانه سادات میرفخار؛ سید رضا محبی؛ سید مسعود حسینی؛ پدرام عظیم‌زاده؛ مهسا سعیدی نیاسر؛ افسانه شریفیان؛ حمید اسدزاده عقدایی؛ محمدرضا زالی


تأثیر پلی‌مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده

دوره 34، شماره 382، خرداد و تیر 1395، صفحه 506-514

ابوالفضل شایان نوش‌آبادی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ محمدعلی دولتی


مطالعه‌ی ارتباط بین پلی‌مورفیسم A/G در ناحیه‌ی اینترونی ژن 2FGFR و سرطان پستان

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 359-367

مجید متولی باشی؛ مهسا غلام‌پور