کلیدواژه‌ها = ژنتیک
اساس ژنتیک سندرم متابولیک

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 355-367

هاجر میران‌زاده مهابادی؛ سیده غزاله فاطمی؛ پروانه نیک‌پور؛ مجتبی عمادی بایگی؛ رویا کلیشادی


مروری بر تکامل زبان و ژنتیک اختلالات تکلم

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1509-1529

الهه کمالی؛ سید محمد موسوی؛ پدیده کریمی؛ منصور صالحی


بررسی پلی‌مورفیسم ژن سوپراکسید دیسموتاز 1 و ارتباط آن با رتینوپاتی و نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در اهواز

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 442-452

جواد محمدی اصل؛ ارغوان سلیمانی‌زاده؛ حاجیه بی‌بی شهبازیان؛ حشمت اله شهبازیان؛ ندا گلچین