کلیدواژه‌ها = Osteopenia
بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2271-2278

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ قاسم عاصی؛ امیرحسین سلامت


مقایسه‌ی شیوع استئوپروز در زنان یائسه‌ی مبتلا و غیر مبتلا به دیابت شیرین نوع 2

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 889-900

مرتضی آقاجانپور؛ امیرحسین سالاری؛ منصور کریمی‌فر؛ احمدرضا زمانی؛ منصور ثالثی؛ پیمان متقی